Kościół

Kościół, w którym zgromadzamy się, oparty jest na łasce i miłości Boga do nas. Miłość tę Bóg wyraził w pełni poprzez śmierć swojego Syna, Jezusa Chrystusa.

     Bóg poprzez swoje Słowo przemawia do nas dzisiaj i mówi, w jaki sposób żyć. To Jego miłość do nas i chęć poznania Go powoduje, że pragniemy się spotykać i chwalić Boga w taki właśnie sposób, w Duchu i w prawdzie.

     W naszej wspólnocie nie spotkasz stereotypowego myślenia, że Kościół to budynek, lecz jest to biblijny model kościoła, który wskazuje na wspólnotę ludzi chwalących swoim życiem Pana Jezusa Chrystusa, który ich wyrwał z mocy grzechu. Z kazalnicy nie usłyszysz politycznych przemówień ani własnych przekonań duchownego, lecz budujące Ciebie i Twoją rodzinę, żywe Boże Słowo. Wszystko to czynimy przy współudziale modlitwy i śpiewu.

     W naszej wspólnocie pragniemy służyć sobie nawzajem. Zapraszam Cię abyś poznał Chrystusa, wspaniałego Pana i Zbawcę oraz Jego Kościół, który pragnie służyć również Tobie…

Comments are closed.